Giới Thiệu

Huấn luyện viên
Mr. Bùi Hồng Hải

  • Từng giữ chức vụ Giám đốc marketing Học Viện CEO Việt Nam
  • Từng giữ vị trí Giảng viên Trường doanh nhận CEO Việt Nam, giảng viên Học Viện CEO Việt Nam
  • Trưởng ban tổ chức Hành trình người tiên phong 2020
  • Tư vấn, đào tạo và triển khai các giải pháp truyền thông, marketing, xây dựng đội ngũ cho các doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực: Giáo dục, Tài chính, bất động sản, Công nghệ thông tin, …

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO VÀ TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC

Công nghệ thông tin, Giáo dục, Bất động sản, Tài chính, Viễn thông,…

KHÁM PHÁ THƯ VIỆN EBOOK

Tổng hợp những đầu sách bán chạy nhất thế giới