Kiến thức

Phát triển bản thân

Huấn luyện viên
Mr. Bùi Hồng Hải

  • Từng giữ chức vụ Giám đốc marketing Học Viện CEO Việt Nam
  • Từng giữ vị trí Giảng viên Trường doanh nhận CEO Việt Nam, giảng viên Học Viện CEO Việt Nam
  • Trưởng BTC Hành trình người tiên phong 2020
  • Tư vấn, đào tạo và triển khai các giải pháp truyền thông, marketing, xây dựng đội ngũ cho các doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực: Giáo dục, Tài chính, Bất động sản, Công nghệ thông tin, Bưu chính viễn thông.
  • Trưởng BTC các chuỗi chương trình thử thách: 7 ngày dậy sớm, 9 ngày thấu hiểu chính mình.

TỪNG TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP MARKETING, TRUYỀN THÔNG CHO CÁC CÔNG TY, TẬP ĐOÀN THUỘC NHIỀU LĨNH VỰC

KHÁM PHÁ THƯ VIỆN EBOOK

Tổng hợp những đầu sách bán chạy nhất thế giới